Bestillingsvilkår – Norsk versjon

Jeg bekrefter herved å ha lest og godta følgende:

1) Selectlogo.com er en tjeneste levert av baarco_small02.

2) Vi bruker cookies på våre nettsider for at besøksstatistikken skal være stabil og for å øke funksjonaliteten på våre sider.

3) Behandling av personopplysningene skjer innenfor rammen av gjeldende lover og forskrifter, samt i henhold til eventuelle konsesjoner fastsatt av Datatilsynet.

4) Alt innhold på dette nettstedet er beskyttet av copyright. Materiellet som publiseres på nettstedet tilhører dermed vårt firma, med mindre annet er spesifisert.

5) Du kan skrive ut enkeltsider fra vårt nettsted. Forøvrig har du ikke mulighet til å kopiere, publisere, re-produsere, laste opp, sende, distribuere eller overføre noe materiell eller informasjon på vårt nettsted uten skriftlig tillatelse fra vårt firma.

6) På vårt nettsted kan vi legge ut koblinger til nettsteder som tilhører annen tredjepart. Dersom du bruker disse koblingene, vil du forlate vårt nettsted. Vi har ingen innflytelse over disse eksterne nettstedene og er ikke ansvarlig for informasjon tilgjengelig på dem.

7) Vårt firma kan ikke holdes ansvarlig for skader som direkte eller indirekte er forårsaket av vårt nettsted sitt innhold.

8) For å sikre rask og effektiv kommunikasjon vil i noen tilfeller oppdatere deg per mobil / SMS.

9) Din IP-adresse vil bli logget sammen og i forbindelse med din bestilling.

10) Kreditsjekk vil i enkelte tilfeller bli utført i forbindelse med bestilling.

11) Dersom du ikke er fornøyd eller ombestemmer deg, kan du avbryte bestillingen innen 3 dager/72 timer fra bestillingstidspunkt, uten å betale noe. Med andre ord, du kan prøve oss helt gratis, uten risiko.

12) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet – 14 dagers ubetinget angrerett: Foruten 3 dagers uforpliktende prøvetid har du også 14 dagers ubetinget angrerett, som spesifisert i angrefristlovens punkt for fjernsalg av tjenester gjennom Internett (se ekstern link ved å klikke her). Ved bestilling ber vi om at du laster ned vårt eget angrefristskjema ved å klikke her.

13) Kansellerer du din ordre tidlig og logoer ble laget for deg i mellomtiden, kan du fortsatt velge å vurdere nye design forslag ved å besøke din prosjektside. Arbeidstid blir da kun beregnet for design forslag presentert for deg etter kanselleringen.

14) Vi vil alltid sende deg en e-post bekreftelse dersom du stopper, kansellerer og/eller bruker angrefristen for din ordre. Dersom du ikke mottar denne bekreftelsen fra oss innen 24 timer er det viktig at du kontakter oss umiddelbart.

15) Bestilling av denne tjenesten omfatter grafisk design av logo. Vi vil designe maksimalt 10 unike logo forslag per ordre, med mindre annet er avtalt.

16) Våre firmalogo designtjenester tilbys fra NOK 750,- til NOK 1500,- per logo forslag vi lager for deg, avhengig av designers tidsbruk og prosjektets kompleksitet. Dersom du er fornøyd og ønsker å kjøpe logoen du liker best, tilkommer et engangshonorar for rettigheter og ubegrenset framtidig bruk av valgte logo á NOK 2500,-. Fastpris kan avtales om ønskelig.

17) Fakturering skjer fra oppdragsstart til oppdragslutt, med forfall ved oppdragsslutt. Betaling skjer ved at du mottar faktura og gjør overføring til vår bankkonto.

18) Dersom fakturaer ikke betales ved forfall og saken går til videre behandling, faktureres et fast prosjektadministrasjonsbeløp for å dekke arbeids- og andre kostnader rettslig innkreving påfører oss. Dette beløpet blir refundert/kreditert deg om faktura allikevel betales innen 4 uker fra forfallsdato for første faktura. Beløpet er NOK 2850,-.

19) Arbeidet med tjenesten starter så snart som mulig etter bestillingstidpunkt. I enkelte tilfeller kan det ta mer enn 3 virkedager før du mottar første forslag. Du har da mulighet til å gi oss beskjed om du ønsker forlenget prøvetid innen utgangen av den opprinnelige prøveperioden.

20) Alle andre vilkår i forbindelse med vårt firma, nettsted og tjenester reguleres av og skal tolkes i samsvar med norsk lov. Dette inkluderer som nevnt lov om angrerett som kan leses i sin helhet på ekstern link som åpnes ved å klikke her ; jfr. unntakene fra angrerett i § 22 der det spesifiseres forbrukeren skal betale for rimelige kostnader for utførte tjenester inntil angrefristen brukes, der det har blitt foretatt levering av en tjeneste fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner, eller som har fått et tydelig personlig preg. Bestillingsvilkår kan endres og du kan når som helst be om å få opplysninger om spesifikke endringer som er foretatt og da velge å godkjenne/ikke godkjenne de delene av vilkårene som er helt nye og/eller oppdatert.