Beställningsvillkor – Svensk version

Jag bekräftar härmed att jag har läst och godkänt följande villkor:

1) Selectlogo.com är en tjänst som tillhandahålls av baarco_small02.

2) Vi använder cookies på vår webbplats för att hålla en stabil besöksstatistik och för att öka våra webbplatsers funktionalitet.

3) Behandling av personuppgifter sker inom ramen av tillämpliga lagar och regelverk och i enlighet med medgivanden som har fastställts av Norsk Datatillsyn.

4) Allt innehåll på denna webbplats är upphovsrättsskyddat. Det material som publiceras på vår webbplats tillhör därför vår firma, om inget annat anges.

5) Du kan skriva ut enskilda sidor från vår webbplats. I övrigt har du ingen tillåtelse att kopiera, publicera, reproducera, ladda upp, skicka, distribuera eller överföra något material på vår webbplats utan skriftligt medgivande från vårt företag.

6) På vår webbplats kan vi lägga ut länkar till webbplatser som tillhör tredje part. Om du använder dessa länkar kommer du att lämna vår webbplats. Vi har inget inflytande över dessa externa webbplatser och ansvarar inte för information som finns tillgänglig på dem.

7) Vårt företag kan inte hållas ansvarig för skador som direkt eller indirekt orsakas av vår webbplats innehåll.

8) För att säkerställa snabb och effektiv kommunikation kommer vi ibland att kontakta dig per mobil / SMS.

9) Din IP-adress kommer att loggas i samband med din beställning.

10) Kreditupplysning kommer i vissa fall att utföras i samband med beställning, genom att beställa tjänsten samtycker du till att vi kan komma att göra en kreditupplysning.

11) Om du inte är nöjd, eller ändrar dig, kan du avbryta din beställning inom 3 dagar/72 timmar från tiden för orderläggning, utan att betala något. Du kan med andra ord prova på oss kostnadsfritt, utan några risker.

12) Departementet för barn, jämställdhet och social integration – 14 dagars ovillkorlig ångerrätt: Utöver tre dagars prövotid utan förpliktelser har du även 14 dagars ovillkorlig ångerrätt, vilket återges i lagen om ångerrätt för distansförsäljning av tjänster via internet (se extern länk genom att klicka här). Vid beställning ber vi om att du laddar ner vårt ångerfristformulär genom att klicka här.

13) Om du avbryter din beställning tidigt och logotyper designades för din räkning under tiden, kan du fortfarande välja att utvärdera nya designkoncept genom att besöka vår projektsida. Arbetstiden kommer då enbart att beräknas för design som presenterats för dig efter avbrytandet.

14) Vi kommer alltid att skicka dig en e-postbekräftelse om du slutar, avbryter och/eller nyttjar ångerfristen för din beställning. Om du inte får denna bekräftelse från oss inom 24 timmar är det viktigt att du kontaktar oss omedelbart.

15) Beställning av denna tjänst inkluderar grafisk design av logotyp. Vi kommer att designa ett maximum av 10 unika logotypkoncept, såvida vi inte kommit överens om annat.

16) Våra designtjänster av företagslogotyper erbjuds från NOK 750,- upp till NOK 1500,- per logotypförslag som presenteras, beroende på designerns tid och projektets svårighetsgrad. Om du är nöjd och önskar köpa den logotyp du gillar bäst, tillkommer en engångsavgift för rättigheter och obegränsat framtida bruk av den valda logotypen på NOK 2500,-. Fast pris kan avtalas om så önskas.

17) Du kommer att faktureras från uppdragsstart till uppdragsslut, med förfallodatum vid uppdragets slut. Betalning sker genom överföring till vårt bankkonto, efter att du mottagit vår faktura.

18) Om fakturor inte betalas innan förfallodatum och ärendet går till vidare behandling, faktureras ett fast administrativt belopp för att täcka arbets- och andra kostnader som en rättslig prövning tillfogar oss. Detta belopp kommer att återbetalas/krediteras om fakturan betalas inom fyra veckor från förfallodatum för den första fakturan. Beloppet uppgår till NOK 2850,-.

19) Arbetet med tjänsten startar så snart som möjligt efter tidpunkten för beställning. I vissa fall kan det ta mer än tre arbetsdagar innan du mottar det första förslaget. Du har då möjlighet att meddela oss om du önskar förlängd prövotid innan utgången av den ursprungliga prövoperioden.

20) Alla andra villkor som avser vårt företags webbplats och dess tjänster regleras av och ska tolkas i enlighet med norsk lag. Detta inkluderar som tidigare nämnt lagen om ångerrätt som kan läsas i sin helhet på den externa länk som öppnas genom att klicka här ; jämför undantag från ångerrätt i 22 § där det anges att konsumenten ska betala för rimliga kostnader för utförda tjänster till dess att ångerfristen brukas, där man har åtagit sig leverans av tjänst i enlighet med konsumentens anvisningar, eller som har fått en tydlig personlig prägel. Beställningsvillkoren kan komma att ändras och du kan när som helst be om att få information om specifika ändringar som har gjorts och därefter välja att godkänna/ej godkänna de delar av villkoren som är helt nya och/eller uppdaterade.